more...


  • WARNHOLZ Immobilien GmbH

Impressum

Bedrijfsinformatie

WARNHOLZ Immobilien GmbH
Bedrijfsleider: Karl-Heinz Warnholz

Treptower Straße 143
22147 Hamburg-Rahlstedt

Duitsland
Telefoon +49 (0)40 - 647 51 24

Fax +49 (0)40 - 647 01 68

Verantwoordelijke handelsautoriteit:
Freie und Hansestadt Hamburg
Districtbestuur Wandsbek
Afdeling economie en openbare orde
Zetel: Hammer Strasse 36
22041 Hamburg-Wandsbek

Duitsland

Vergunning volgens § 34 c par. 1 van de Gewerbeordnung (Bedrijfsvergunningwet) van 06/12/1994

Rechtbank van registratie: kantongerecht Hamburg HRB 59 099

Btw-nummer: DE 172864199

Wettelijke informatie

Inhoud van de website

WARNHOLZ Immobilien GmbH is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen WARNHOLZ Immobilien GmbH m.b.t. materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruiken of het niet gebruiken van de verschafte informatie respectievelijk door het gebruik van onjuiste of incomplete informatie is uitgesloten voor zoverre WARNHOLZ Immobilien GmbH niet aantoonbaar schuldig is aan opzettelijke of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. WARNHOLZ Immobilien GmbH behoudt het expliciete recht om gedeeltes van de pagina’s of het gehele aanbod te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

Opmerking over kwesties met externe links

WARNHOLZ Immobilien GmbH is als inhoudsaanbieder volgens de wet verantwoordelijk voor de “eigen inhoud” die WARNHOLZ Immobilien GmbH beschikbaar maakt.

De website bevat links naar inhoud die beschikbaar is gemaakt door andere providers. WARNHOLZ Immobilien GmbH is alleen maar verantwoordelijk voor deze externe inhoud als WARNHOLZ Immobilien GmbH hiervan op de hoogte is (dus bijv. ook van illegale en/of criminele inhoud)  en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is het gebruik van deze inhoud te voorkomen.

Links zijn echter altijd "levende" (dynamische) referenties. Hoewel WARNHOLZ Immobilien GmbH op het moment van de oorspronkelijke verwijzing heeft gecontroleerd of de externe inhoud civielrechtelijke of strafrechtelijke inhoud bevat, is WARNHOLZ Immobilien GmbH niet verplicht om de inhoud waarnaar vanaf deze pagina’s wordt verwezen, constant te controleren op veranderingen die een reden kunnen zijn voor verantwoordelijkheid. Alleen als we vaststellen of als anderen ons verwittigen dat een specifieke aanbieding waarnaar we verwijzen, een civiele of strafrechtelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zullen wij de link naar deze aanbieding verwijderen voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is voor ons. De technische mogelijkheid en redelijkheid worden niet beïnvloed door het feit dat, ook nadat de toegang via onze homepage wordt voorkomen, via andere servers toegang kan worden verschaft tot de illegale of criminele aanbieding.

Opslag van toegangsgegevens

Telkens als een bestand wordt aangevraagd via onze website, worden toegangsgegevens opgeslagen. Elke gegevensreeks bestaat uit:

· de pagina vanaf waar het bestand werd opgevraagd;

· de naam van het bestand;

· de datum en tijd van de aanvraag;

· de hoeveelheid overgedragen gegevens;

· de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden etc.);

· een omschrijving van het type webbrowser dat gebruikt wordt;

· aanvragende domein.

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, en de gegevens noch onderdelen ervan worden nooit overgedragen aan derden.

Persoonlijke gegevens

Binnen deze website bestaat de mogelijkheid om ons persoonlijke gegevens door te geven. “Persoonlijke gegevens” bestaan uit informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te weten te komen. Daartoe behoort informatie zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Wat betreft uw persoonlijke gegevens wijzen wij u er volgens § 33 BDSG (Duitse wet op gegevensbescherming) op dat deze worden opgeslagen en/of overgedragen volgens de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming.

Verder worden persoonlijke gegevens absoluut vertrouwelijk behandeld, en worden alleen overhandigd aan derden nadat we daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.

We wijzen u er uitdrukkelijk op dat, gezien de huidige stand van de technologie, de gegevensbescherming in open netwerken zoals het internet niet volledig gewaarborgd kan worden.

We waarderen uw vertrouwen ten zeerste, en besteden veel zorg aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U kunt schrijven naar: info@warnholz-immobilien.de

Auteurs- en merkenrecht

WARNHOLZ Immobilien GmbH streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audio- en videobestanden en teksten te respecteren, zelf grafieken, audio- en videobestanden te creëren en te gebruiken, of gebruik te maken van licentievrije grafieken, audio- en videobestanden en teksten.

Op alle merknamen en handelsmerken die op deze website staan vermeld en die eventueel beschermd zijn door derden, zijn de bepalingen van de toepasselijke merkenrechten en eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar van toepassing. Zelfs als ze alleen maar worden genoemd, kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet zijn beschermd door rechten van derden!

Het auteursrecht voor materiaal dat WARNHOLZ Immobilien GmbH zelf heeft samengesteld behoort exclusief bij WARNHOLZ Immobilien GmbH. Vereenvoudiging of gebruik van zulke grafieken, audio- en videobestanden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder uitdrukkelijke toestemming van WARNHOLZ Immobilien GmbH, is verboden.

Rechtskracht

Voor zover gedeeltes of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet langer of niet volledig voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, blijft de inhoud en geldigheid van de overige delen hierdoor onaangetast.


Afbeeldingen: